קרן אורו של חסד

קרן אורו של חסד - עמותה רשומה - גמילות חסדים

תרומה באמצעות ביט תרומה בכרטיס אשראי הוראת קבע

קרן אורו של חסד
"עולם חסד יבנה"
"עזרו לנו לעזור להם"

עמותת קרן אורו של חסד נוסדה ע"י קבוצת אנשים במטרה לעזור למעוטי יכולת נזקקים ולהקל על חיי האוכלוסייה הנזקקת בתוכם קשישים, נכים, משפחות ויחידים בגולן ואזור הצפון.

מוצרי מזון

ברכישת מוצרי מזון בסיסיים בסל סיוע רחב ומגּווָן ליחידים ומשפחות נזקקים, ברכישת תרופות) חלקן מצילות חיים (למיעוטי יכולת, בהסעת נזקקים חולים לטיפולים בבתי חולים, בהספקת ארוחות חמות עד בית הנזקק.

ציוד רפואי

קרן "אורו של חסד" הקימה מרכז להשאלת ציוד רפואי ושיקומי לציבור החולים והנזקקים. המרכז החדש ממּוקָם בסביבה נוחה ונְגישָה במרכז קצרין.
הציוד הרפואי והשי קומי שמעמיד המרכז לשירותו של כל נזקק כולל: כסאות-גלגלים, הליכונים, קביים לסוגיהם, מכשירי אינהלציה ואדים, מחוללי חמצן עריסות ועוד. הציבור נעזר רבות בשירותי מרכז ההשאלה. ובציודו.

מרכז לוגיסטי

קרן אורו של חסד עוסקת בהצלת מזון לטובת נזקקים ולשם כך הקימה מרכז לוגיסטי באזור התעשיה במבנה שנתרם חינם לשימוש העמותה ושלמעשה מרכז את כל תרומות המזון והתוצרת החקלאית ממגדלים, בתי אריזה ותורמים בסביבה ומספקת אותו לטובת נזקקים מהגולן והצפון.

עבודה עם הציבור

קרן אורו של חסד יצרה קשר עם מגדלי פירות באזור הצפון במטרה לאסוף תרומות תוצרת חקלאית ירק ופרי רב שנשאר בשדות החקלאים לאחר קטיפים ואיסופו וחלוקתו לנזקקים בקצרין והגולן.
העמותה משתפת נוער ביציאה בהסעות מאורגנות לאיסוף תוצרת משטחים חקלאיים אריזתו ועזרה בחלוקתו לנזקקים כך שהנוער המשתתף ייקח חלק בפעילות חסד שתתרום רבות לו לנזקק ולקהילה שבתוכה הוא חי.


ביט

מספר טלפון
052-5780-335 (ארז)


העברה-בנקאית

בנק לאומי (10)
סניף: 732
מספר חשבון: 1677072
קצרין
מוכר לצרכי מס לפי סעיף 46